Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız
Uzun yıllar içerisinde oluşan iş hacmimiz, müşterilerimizin ilgisi ve yinelenen siparişleri bizi özellikle İngilizce dilinde aşağıdaki uzmanlık alanlarında yoğunlaşmaya yöneltti:

1. Hukuki konular (mukaveleler, hukuki sözleşmeler, mahkeme kararları, şahit beyanları, savunmalar, bilirkişi raporları, v.s.)
2. Uluslararası ilişkiler (uluslararası örgütlerle, Avrupa Birliği ile ilgili yayınlar, raporlar, tutanaklar, yazışmalar, v.s.)
3. Teknik belgeler (kılavuzlar, kataloglar, şartnameler, araştırmalar, v.s.)
4. Bankacılık ve finans (şirket raporları, denetim raporları, finansal raporlar, kredi sözleşmeleri, borsa raporları, v.s.)
5. Kozmetik (Kılavuzlar, broşürler, eğitim belgeleri, v.s.)
6. Tıbbi, farmasötik belgeler
7. Denizcilik (gemi kiralama sözleşmeleri, muayene raporları, v.s.)

Gelen dosyaların formatları, çeşitli orijinal yazılımlar kullanılarak tablolar ve çizimler de dahil olmak üzere olabildiğince aslına yakın olarak korunur. Terminoloji tutarlılığı, doğruluk, anlaşılırlık, yerleşmiş dil kurallarına uygunluk, dilbilim ve teknik ayrıntılarda özenli bir hassasiyet gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda kılavuz ilkelerimiz olmuştur.