Tercüme Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
~ Hukuk, Mühendislik, Denizcilik, Finans, Diplomasi, Uluslararası Hukuk, İşletme, Tıp, Patent v.b. Alanlarda;
~ İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Diğer Birçok Dilde;
~ 10 Yıllık Firma Geçmişiyle Tecrübeli, Uzman Tercümanlardan;
~ Muhtelif Formatlarda Katalog, Kılavuz, Kitap, Dergi, Broşür, Tez v.b. Yazılı Metinlerde;
~ Kaynak Metne Tam Bağlı ve/veya Kullanım Amacına Uygun;
~ Akıcı, Anlaşılır, Standartlaştırılmış;
~ Gerektiğinde Çok Kısa Teslim Süreli;
~Talebe Göre (Türkiye için) Noter/Konsolosluk, (İngiltere için) Enstitü (ITI) Tasdikli/Yeminli Yazılı

Bunun yanı sıra,
~ Yazılım Destekli Terminoloji Sürekliliği;
~ Tashih (Redaksiyon), Deşifre, Lokalizasyon, Ardıl Sözlü Tercüme (İş Görüşmeleri,
~
Toplantılar, Duruşmalar), Simültane Tercüme, Telefon Görüşmesi Tercümanlığı;
~ İş Miktarına ve Sürekliliğine Göre En Uygun Fiyat;
~ Yetkili Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Kuruluşlarına Üyelik;
~ Özenli, Sorumluk Sahibi Çalışma;
~ Kesin Gizlilik Taahhüdü;
~ Türkçe’ye ve İletişimi Kolaylaştıran Tüm Dillere Saygı.